TUTVUSTUS

OÜ Tiiu puhastus pakub komplektset puhastusteenust nii era-  kui ärikliendile kui ka klientidele, kes tegelevad ise oma ruumide korrashoiuga. Lisaks pakutakse  koristuskoolitust, nõustamist, puhastuskvaliteedikontrolli ja keeruliste (eripuhastustööd) tööde teenust.

Klientidele, kes soovivad osta mis tahes kinnisvarahooldusteenust, pakutakse sise-  ja välikoristust, haljastuse  rajamist.

Eraklientidele pakutakse kodukoristust ja sellealast nõustamist ning puhastuskoolitust. Teenust osutatakse üle Eesti, kodukoristust Tartus.

Miks Tiiu puhastus OÜ? Ettevõttet juhib pikaajalise  kinnisvarahoolduskogemusega naine. Puhastusteeninduses usaldatakse naisi rohkem kui mehi. Ettevõte on väike ja paindlik, kliendi teenindusele pannakse suurt rõhku ning kliendiga tegeleb üks inimene. Tegeldakse ka väikeste klientidega ja töödega. Eripuhastustöödele on väike järjekord.

Tiiu Reitav